Waarom wordt ik gevraagd om mee te doen met nacontrole?

Doordat we in de afgelopen jaren veel onderzoek hebben kunnen doen naar SGA kinderen en het gebruik van groeihormoon door SGA kinderen, weten we nu veel meer van de risico’s van SGA op het krijgen van hart- en vaatziekten en ouderdoms-suikerziekte en het effect hierop van groeihormoon.

Doordat er zoveel onderzoek heeft kunnen plaatsvinden wordt groeihormoon ook alweer een paar jaar vergoed door de verzekering. Dit alles is mede door jullie (deelnemers van de verschillende groeistudies) mogelijk gemaakt. De instanties die hebben besloten dat het groeihormoon voor te kleine SGA kinderen door de verzekering moet worden vergoed, hebben echter wel aangegeven dat ze het héél belangrijk vinden dat SGA kinderen die groeihormoon hebben gebruikt nog af en toe gecontroleerd worden na het stoppen van groeihormoonbehandeling. Er zijn namelijk nog steeds vragen die nog niet beantwoord zijn. .