Ik ben niet klein geboren en heb ook geen groeihormoon nodig, waarom ben ik toch gevraagd om mee te doen aan een studie?

Met behulp van onze studies willen we onderzoeken of er een effect is van het klein geboren zijn, vroeggeboorte, groeihormoongebruik en allerlei andere factoren op de gezondheid. Om dit te kunnen doen moeten we onze deelnemers vergelijken met de ‘normale situatie’. Als we bijvoorbeeld de bloeddruk willen onderzoeken van SGA geboren kinderen, is het belangrijk om eerst te weten wat de bloeddruk is van iemand die niet SGA geboren is. We hebben dus een controlegroep nodig.