Updates

Hieronder staan de laatste studie-updates.
 
Om goed op de hoogte te blijven van al onze studieresultaten, kun je onze studie-updates lezen. Hier staan de meest recente resultaten die door ons gepubliceerd zijn in internationale tijdschriften.

« Terug naar overzicht

Verschil tussen lengte en streeflengte SDS als criterium voor starten van groeihormoonbehandeling bij te kleine SGA-geboren kinderen; terecht of onterecht?

Achtergrond:

Om te bepalen of een SGA kind met blijvend kleine lengte in aanmerking komt voor groeihormoon, worden in heel Europa tegenwoordig dezelfde criteria gebruikt. Eén criterium is dat een kind een stuk kleiner moet zijn, dan volgens de streeflengte verwacht zou worden: het verschil tussen de streeflengte SDS en de huidige lengte SDS moet minimaal 1 zijn. De juistheid van dit criterium is echter nooit wetenschappelijk aangetoond, en is al jaren een onderwerp van discussie.

Doel:

Wij hebben onderzocht of het terecht is dat kinderen die minder dan 1 SDS verschillen van hun streeflengte, worden uitgesloten van groeihormoonbehandeling, omdat zij bijvoorbeeld aanzienlijk minder inhaalgroei tonen.

Methode:

In een grote groep van 446 te kleine SGA-geboren kinderen hebben wij de gegevens gedurende 4 jaar groeihormoonbehandeling onderzocht.

Resultaten:

Tijdens groeihormoonbehandeling, had de afstand tot streeflengte SDS slechts een klein effect op de winst in lengte. De lengtewinst was niet significant minder in de groep met een verschil tot streeflengte van minder dan 1 SDS.

Conclusie:

Het gebruik van bovengenoemd Europees criterium is onrechtvaardig, omdat kinderen van behandeling worden uitgesloten die wel degelijk baat kunnen hebben bij groeihormoonbehandeling.

Origineel artikel:

Should short children born small for gestational age with a distance to target height <1 standard deviation score be excluded from growth hormone treatment? Annemieke J. Lem, Sandra W. K. De Kort, Maria A. J. De Ridder, Anita C. S. Hokken-Koelega. Clinical Endocrinology, September 2010