PREMS studie

De PREMS-studie is gestart in 2006 in het ErasmusMC Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam.

 

Doelstellingen

Momenteel denkt men dat kinderen die klein worden geboren een verhoogd risico hebben om later in hun leven suikerziekte en hart- en vaatziekte te ontwikkelen. Mensen die te klein geboren worden noemt men SGA (Small for Gestational Age). Dit kan zijn met een normale zwangerschapsduur, maar kinderen kunnen ook SGA- en te vroeg geboren zijn (prematuur). Het is nog niet bekend of prematuriteit een extra effect heeft op de risicofactoren in SGA geboren jong volwassenen. De PREMSS-studie is opgezet om te onderzoeken of de invloed van verschillende groeipatronen van prematuur geboren kinderen op belangrijke ziekten later in het leven, verschilt van die van mensen geboren met een normale zwangerschapsduur.

Het doel van de studie was om te bekijken of het voorkomen van bepaalde risicofactoren verschilt tussen premature kinderen en kinderen geboren na een normale zwangerschapsduur.

 

Werkwijze

Om de langetermijneffecten van vroeggeboorte in kaart te kunnen brengen, hebben we al bijna 200 jongvolwassen deelnemers in het Sophia Kinderziekenhuis gezien. Veel van deze deelnemers waren klein bij de geboorte. Bij deze deelnemers is wat bloed afgenomen, er is een suikertest gedaan, de bloeddruk is gemeten, er is een echo gemaakt van de halsslagader en er is een scan gemaakt voor de lichaamssamenstelling. We konden zo een goed beeld krijgen van de gezondheid van de deelnemers.

De belangrijkste onderzochte risicofactor is gevoeligheid voor insuline. Insuline is een hormoon dat het transport van suiker uit je bloed naar de lichaamscellen bevordert. Als je minder gevoelig bent voor insuline heb je een grotere kans op het krijgen van suikerziekte.

Hierna hebben we de gegevens van de deelnemers onderverdeeld in 4 groepen met verschillende groeipatronen.

 

Resultaten

Insulinegevoeligheid

We onderzochten het effect van zwangerschapsduur, grootte bij de geboorte en de lichaamssamenstelling op volwassen leeftijd op de insulinegevoeligheid. Ook hebben we de verschillen in insulinegevoeligheid bestudeerd tussen de groepen met verschillende groeipatronen. Hieruit bleek dat er geen nadelige effecten zijn van prematuriteit op de insulinegevoeligheid in jong volwassenen. Alleen de SGA personen die niet te vroeg geboren waren en die inhaalgroei hebben vertoond hadden een lagere insulinegevoeligheid dan de personen met een normale geboortegrootte en zwangerschapsduur.

Momenteel zijn we druk bezig met het bestuderen van alle gegevens die we verzameld hebben in de PREMS-studie. Binnenkort volgen bijvoorbeeld de resultaten van het onderzoek naar de invloed van vroeggeboorte op de botdichtheid. Houd de updates dus goed in de gaten!

 

Medewerkers van de PREMS studie: Petra Breukhoven, Gerthe Kerkhof, Joke Dunk