Oxytocine studie

Oxytocine studie bij kinderen met Prader-Willi syndroom

In januari 2015 zijn we gestart met een nieuwe studie bij kinderen met het Prader-Willi syndroom tussen de 6 en 14 jaar. Het Prader-Willi syndroom is een complex syndroom. Symptomen die vaak voorkomen zijn hyperfagie (toegenomen interesse in eten, onverzadigbare eetlust) en gedragsproblemen. In deze studie onderzoeken we of oxytocine neusspray zorgt voor afname van de hyperfagie en gedragsproblemen. Aan de hand van een aantal vragen zullen we meer informatie geven.


1. Zijn er al eerdere studies gedaan naar oxytocine?

Bij mensen met het Prader-Willi syndroom is onderzoek verricht naar oxytocine. Het blijkt dat er sprake is van een oxytocinetekort in de hersenen en in het bloed. In Frankrijk is een studie verricht met oxytocinebehandeling bij jongvolwassenen met het Prader-Willi syndroom. Na oxytocinebehandeling hadden zij minder driftbuien, ze waren minder verdrietig en hadden meer vertrouwen in anderen.

Bij mensen zonder het Prader-Willi syndroom is ook onderzoek gedaan naar oxytocinebehandeling. Bij mensen met overgewicht zorgt behandeling met oxytocine neusspray voor gewichtsafname. Een verbetering in sociaal gedrag werd gevonden bij gezonde proefpersonen en personen met autisme. Daarom willen we onderzoeken of de neusspray ook positieve effecten heeft bij kinderen met het Prader-Willi syndroom.

 

2. Wat is het doel van het onderzoek dat gaat starten?

We willen de effecten van oxytocine neusspray onderzoeken bij kinderen met het Prader-Willi syndroom. We kijken naar de effecten op eetlust, verzadiging en voedselinname, naar lichaamsgewicht en lichaamssamenstelling en naar sociaal gedrag. We vergelijken de oxytocine neusspray met een placebo, dit is een nepmiddel waarin geen werkzame stof zit.

 

3.   Welk geneesmiddel wordt onderzocht?

Het medicijn oxytocine is al erg oud. Het wordt gegeven aan zwangere vrouwen om de bevalling te bespoedigen en aan sommige vrouwen die borstvoeding willen geven. De laatste tien jaar wordt steeds meer onderzoek gedaan naar oxytocine, omdat het de eetlust kan verminderen en een positief effect lijkt te hebben op sociaal gedrag. Het wordt ook wel het ‘knuffelhormoon’ genoemd.

 

4.   Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Dit onderzoek bestaat uit twee fasen van elk 4 weken. Elke deelnemer krijgt 4 weken oxytocine neusspray en 4 weken placebo (nepmiddel). Elke ochtend en elke avond moet het kind het middel toegediend krijgen, dit gaat door middel van een neusspray. Er wordt geloot in welke volgorde de twee middelen gegeven worden. Dit krijgt u niet te horen en ook de arts-onderzoeker en de verpleegkundige weten niet welke deelnemer welk middel in welke fase krijgt. Dit wordt een ‘blinde’ studie genoemd. Op deze manier kunnen we zo goed mogelijk het effect van de oxytocine onderzoeken.

 

5. Wat houdt deelname in?

De studie gaat in totaal 2 keer 4 weken duren. Tijdens de studie zijn er 3 bezoeken in Rotterdam gepland. Er wordt dan een aantal onderzoeken uitgevoerd.

Tijdens elk bezoek in Rotterdam doen we een nuchtere bloedafname en er wordt speeksel en wangslijmvlies afgenomen. Er zijn verschillende onderzoeken met betrekking tot eet- en sociaal gedrag en aan ouders wordt gevraagd om vragenlijsten in te vullen. Ook zal er een dexa-scan gemaakt worden om de lichaamssamenstelling te bekijken en een fMRI-scan om de reactie van de hersenen op eetbare en niet-eetbare producten beter in kaart te brengen. 

Tijdens het eerste en tweede ziekenhuisbezoek zal het kind na de bovenstaande onderzoeken voor de eerste keer het middel toegediend krijgen van die fase.

 

6.   Welke bijwerkingen kunt u verwachten?

Oxytocine is een medicijn dat al lange tijd gebruikt wordt en we verwachten geen ernstige bijwerkingen bij deelname aan deze studie. Er zijn echter wel enkele bijwerkingen van oxytocine neusspray beschreven, zoals enige irritatie in de neus, een droge mond, licht gevoel in het hoofd en misselijkheid. Deze bijwerkingen komen bij minder dan 0,1% van de mensen voor.

 

7. Is het al zeker dat het werkt?

We weten nog niet of oxytocine behandeling werkt, maar er zijn wel aanwijzingen dat het zou kunnen werken. Dat is de reden waarom we dit onderzoek gaan doen. Door de enthousiaste deelname van kinderen met het Prader-Willi syndroom en hun ouders, hopen we volgend jaar antwoord te kunnen geven op deze vraag.

 

8. Nieuwsgierig? Nog meer vragen? Aanvullende informatie?

Mocht u meer informatie willen ontvangen, neem dan gerust contact met ons op via de email: r.kuppens@kindengroei.nl of telefonisch 010-2251533. We zullen u dan de uitgebreidere informatiebrochure opsturen. 

 

Met vriendelijke groeten,

PWS-team Kind en Groei

Renske Kuppens en Stephany Donze (arts-onderzoekers)

Berber Kerkhof (researchverpleegkundige)

 

Deze studie wordt mede gefinancierd door het Prader-Willi Fonds en stichting Kind en Groei.