Nacontrole traject na groeihormoonbehandeling

Aan het einde van de puberteit sluiten de groeischijven zich en wordt de volwassen lengte bereikt. Op welke leeftijd iemand zijn/haar volwassen lengte bereikt, is niet precies te voorspellen. Binnen de groeistudies wordt aangehouden dat een deelnemer is uitgegroeid als de groei minder dan een 0.5 centimeter per halfjaar is en als de handfoto laat zien dat de groeischijven gesloten zijn. 

Als een deelnemer van de IUGR-2, IUGR-3 of SGA studie is uitgegroeid kan hij/zij stoppen met gebruik van het groeihormoon. Zoals u eerder op deze website hebt kunnen lezen, hebben meerdere bevolkingsstudies laten zien dat er een verhoogd risico bestaat op het krijgen van ouderdomssuikerziekte, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten op vrij jonge leeftijd bij kinderen die te klein waren bij de geboorte. Op het moment van stoppen hoeft een deelnemer zich nog geen zorgen te maken over suikerziekte en hart- en vaatziekten, omdat hij/zij nog te jong is. Het kan echter wel zo zijn dat de risicofactoren voor het krijgen van hart- en vaatziekten en ouderdomssuikerziekte al aanwezig zijn. Er bestaan tests waarmee we daar een indruk van kunnen krijgen. Wij vinden het belangrijk om de deelnemers, ook al gebruikt hij/zij geen groeihormoon meer, nog af en toe te zien om te kijken hoe het met hem/haar gaat. Voor deze deelnemers is er een nacontrole traject. Dit traject brengt diverse gezondheidsaspecten in kaart tijdens tot enkele jaren na groeihormoonbehandeling.

Doelstellingen

Het nacontrole traject brengt belangrijke aspecten van iemands gezondheid in kaart, zoals de suikergevoeligheid, de lichaamssamenstelling, de bloeddruk en de vetspiegels in het bloed (o.a. cholesterol). Hiermee kan worden ingeschat of iemand mogelijk een verhoogd risico heeft op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten en (ouderdoms-) suikerziekte. Daarnaast is het nacontrole traject essentieel om de veiligheid van groeihormoon op de lange termijn in kaart te brengen.

Werkwijze

Jongeren die hun volwassen lengte bereiken na jaren groeihormoonbehandeling in het kader van de IUGR-2, IUGR-3 of SGA studie, worden uitgenodigd deel te nemen aan het nacontrole traject. De eerste onderzoeksdag zal plaatsvinden tijdens groeihormoonbehandeling (net voor het stoppen). Andere onderzoeksdagen vinden plaats 6 maanden, 2 jaar en 5 jaar na het stoppen van de groeihormoonbehandeling.

Tijdens een onderzoeksdag zullen lengte, gewicht, huidplooien en bloeddruk worden gemeten. Daarnaast zullen onderzoeken worden gedaan om de suikerhuishouding, de lichaamssamenstelling, de botdichtheid te bepalen. De verschillende nacontrole onderzoeken worden uitgebreid beschreven in de officiële patiënten-informatie-formulieren, verkrijgbaar via de groeistudies. 

De onderzoeksdagen worden uitgevoerd door onderzoeksverpleegkundigen en arts-onderzoekers verbonden aan de IUGR-2, IUGR-3 en SGA-studie. Kijk voor een korte kennismaking bij Medewerkers