Early Growth and Neurodevelopment (EGN) studie

Early Growth and Neurodevelopment (EGN) studie

De EGN studie is een twee jaar durend onderzoek naar groeihormoonbehandeling bij zeer jonge kinderen die voor hun zwangerschapsduur te klein zijn geboren (Small for Gestational Age = SGA) en richt zich op de groei en ontwikkeling in de eerste levensfase.

De meeste kinderen die te klein voor hun zwangerschapsduur worden geboren, vertonen een spontane inhaalgroei gedurende hun eerste levensjaren en hebben voor hun leeftijd een normale lengte als ze twee jaar oud zijn. Bij de kinderen die geen spontane inhaalgroei doormaken (10-15%), is het onwaarschijnlijk dat dit later nog komt, waardoor de kans groot is dat zij klein blijven gedurende hun kindertijd en op volwassen leeftijd. Bij eerdere onderzoeken is gebleken dat de groeirespons op behandeling met groeihormoon beter is als kinderen hier in de vroege kinderjaren mee beginnen.

Te kleine SGA geboren kinderen hebben gemiddeld een verminderde cognitieve functie vergeleken met kinderen met een normale lengte. Bij SGA geboren kinderen die later in de kindertijd behandeld worden, normaliseert behandeling met groeihormoon parameters van cognitieve functie.

Doelstellingen

Het doel van deze studie is het evalueren van de effectiviteit van behandeling met groeihormoon bij kleine SGA kinderen met een leeftijd bij start tussen de 19 en 29 maanden, vergeleken met een onbehandelde controlegoep. De psychomotore ontwikkeling tussen de behandelde en onbehandelde groep wordt vergeleken, door gebruik te maken van de Bayley schaal.

Werkwijze

Aan de EGN studie zullen ongeveer 90 kinderen meedoen, verspreid over 11 Europese landen. De EGN studie onderzoekt het effect van 2 jaar groeihormoonbehandeling in zeer jonge kinderen. Belangrijke uitkomsten zijn: de toename in lengte, de psychomotorische ontwikkeling, het lichaamsgewicht en de body-mass-index (BMI), de groei van het hoofd en de veiligheid van de behandeling. Deze uitkomsten worden vergeleken tussen twee verschillende groepen te kleine SGA kinderen: een groep die twee jaar groeihormoonbehandeling krijgt en een groep die geen groeihormoonbehandeling krijgt (controlegroep).

De inclusie is per 1 december 2011 gestopt: er worden geen kinderen meer in de EGN-studie geïncludeerd.

Klik hier voor een beknopt overzicht van de EGN-studie.

Medewerkers van de EGN studie zijn Annemieke Lem (arts-onderzoeker) en Janneke van Nieuwkasteele (researchverpleegkundige).

Voor vragen of aanvullende informatie kunt u het contactformulier gebruiken.