BVKM

De BVKM behartigt de belangen van volwassen mensen kleiner dan 1 meter 55, of kinderen met een groeivertraging. Daarbij bevordert zij het lotgenotencontact, en voorlichting geven over het hebben van groeistoornis en de gevolgen daarvan. Voor meer informatie: www.bvkm.nl