Tacqol

Deze afkorting staat voor TNO AZL Child Quality Of Life. Dit is een vragenlijst over de kwaliteit van leven. Deze lijst wordt vaak aan patiënten gegeven om te bekijken of een behandeling de kwaliteit van leven beïnvloedt.