METC

Medisch Ethische Toetsings Commissie. De METC toetst en beoordeelt medisch-wetenschappelijk onderzoek met proefpersonen. Al onze studies zijn getoetst door de METC.

Links:

www.ccmo-online.nl

www.erasmusmc.nl/commissies/metc/