Metabool Syndroom

Het metabool syndroom is een combinatie van vier frequent voorkomende risicofactoren die de kans op hart- en vaatziekten en diabetes verhogen. De vier risicofactoren zijn: hoge nuchtere bloedsuikers, hoge bloeddruk, afwijkende vethuishouding (laag HDL cholesterol en hoge triglyceriden) en overgewicht (mn van vet in de buikholte). Als drie of meer van deze symptomen aanwezig zijn, wordt van het metabool syndroom gesproken.