Endocrinologie

Endocrinologie is een medisch specialisme. Artsen die endocrinoloog zijn, houden zich bezig met hormonen en klieren die hormonen afscheiden.