Wat is een normale lengte?

Een lengte is gemiddeld voor een bepaalde leeftijd als die zich in de groeicurve op de 0-lijn bevindt (afbeelding groeicurven, pagina 4). De helft van de kinderen heeft een lengte boven de 0-lijn en de andere helft heeft een lengte beneden deze 0-lijn. Van de kinderen heeft 95% een lengte tussen de +2 en de -2 lijnen.  

Niet elk kind groeit even hard en niet iedereen zal een zelfde volwassen lengte bereiken. Of een kind goed gezond is, voldoende gezonde voeding krijgt, en bijvoorbeeld lange ouders heeft, is belangrijk voor de lengtegroei. Ook de herkomst speelt een belangrijke rol bij de lengtegroei; Nederlandse kinderen zijn over het algemeen langer dan bijvoorbeeld Turkse, Marokkaanse of Chinese kinderen. De uiteindelijke lengte van een kind is niet precies te voorspellen, maar kan worden geschat met de zogenoemde streeflengte. De streeflengte wordt berekend op basis van lengte van beide ouders en zegt iets over de erfelijke verwachting voor de lengte. 

Formule streeflengte voor jongens: gemiddelde ouderlengte + 11 centimeter.

Formule streeflengte voor meisjes: gemiddelde ouderlengte – 2 centimeter.

Groeicurven voor Nederlandse jongens (blauw) en meisjes (roze); Horizontale as leeftijd in jaren en verticale as lengte in centimeters. Het normale gebied bevindt zich tussen de -2 en de +2 lijn en is blauw of roze ingekleurd.